Image result for meet the staff

        

   Mrs Smales                        Mrs Harding

   Headteacher                      Deputy Head

Image result for red appleTeachers

     dsc_4352

Mrs Begum                           Mr Baker                  Mrs John

                                  

  dsc_3640  

 Mrs Jones                                       Miss Bingham                 Mrs Beal

                                            

     

    Miss Thompson                   Mrs Coe

Image result for red appleTeaching Assistants

            

Mrs Cadman                             Mrs Clarke                   Mrs Dooley

dsc_3631        Nicola       Shelley

 Mrs Ward                          Miss Fielding                      Mrs Monkman

 

  dsc_3643              dsc_4362

Miss Roberts                      Miss Lathan                            Mrs Evans

                               

Image result for red appleSupport Staff

            zack

 Mrs Aldridge                   Miss Rawlings               Mrs Graham   

Business Manager           Clerical Officer             Building Manager

 

Image result for red appleCatering Team

 

                                            Ms Flint , Mrs Foster, Mr Ghebretensh                                                                                                     

Image result for red appleLunchtime Supervisors

Jeanette      Chris     emma

Mrs  Robert                               Mrs  Claridge                        Mrs Evans                                                                                                                                                   

      

Miss Kirk                       Miss Bishop                  Mrs  Kirk                Miss  Carrigan